De wetswijzigingen voor 2024 m.b.t. onroerend goed

Per 1 januari 2024 veranderen een aantal zaken waar je als woningkoper, woningverkoper of gewoon als eigenaar van een huis mee te maken krijgt.  We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Omgevingswet 2024
Met ingang van 1 januari 2024 zal de Omgevingswet van kracht zijn. De essentie van de veranderingen in deze wet komt neer op het bundelen en moderniseren van wetgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Dit omvat onder andere regelgeving omtrent bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. In totaal zullen 26 wetten volledig of gedeeltelijk worden opgenomen in de Omgevingswet.

Woningwaardegrens € 510.000
Een van de vereisten om in aanmerking te komen voor de startersvrijstelling is dat de koopsom een bepaald bedrag niet mag overschrijden, bekend als de woningwaardegrens. In 2023 bedroeg deze woningwaardegrens € 440.000,-. Voor het jaar 2024 wordt een verhoogde woningwaardegrens van € 510.000,- van kracht. Onder bepaalde voorwaarden betalen huizenkopers tussen 18 en 35 jaar geen overdrachtsbelasting voor een woning tot deze grens.

NHG stijgt naar € 435.000
Per 1 januari 2024 wordt de NHG-grens verhoogd naar € 435.000. In 2023 lag de NHG-grens op € 405.000. Bij het financieren van aanvullende energiebesparende voorzieningen bij een hypotheek wordt de NHG-grens met 6% verhoogd tot € 461.100. Deze verhoging vergroot de reikwijdte van NHG en zorgt ervoor dat een hypotheek met NHG toegankelijk blijft voor veel woningkopers. De provisie voor het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% van het hypotheekbedrag.

Jubelton verdwijnt
Met ingang van 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, volledig afgeschaft. In 2023 werd de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning nog verlaagd tot € 28.947. Vanaf 1 januari 2024 blijft de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaan (2024: € 31.813). Omdat er voor dit bedrag geen aanwendingsverplichting geldt, kan het ook worden gebruikt ten behoeve van een eigen woning.

Verlaging van de eigen bijdrage in de huurtoeslag 2024
Om de algemene stijging van armoede, met name onder kinderen, te voorkomen, wordt met ingang van 2024 de eigen bijdrage voor de huurtoeslag met € 34,67 per maand verlaagd. Hierdoor wordt de huurtoeslag voor de meeste huurders met € 34,67 per maand (€ 416,04 per jaar) verminderd. Vanaf 2025 wordt deze verlaging geleidelijk teruggedraaid (tot € 31,79 in 2029).

Leennormen omhoog in 2024
Met ingang van 1 januari 2024 worden de leennormen voor hypothecair krediet op enkele punten aangepast. Huishoudens krijgen meer ruimte om te lenen voor de aankoop van een energiezuinige woning en voor het verduurzamen van hun eigen woning. Daarnaast wordt de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vanaf 2024 bepaald op basis van de actuele lasten van hun studielening, en krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000 in 2024
Tot en met 2030 streeft het kabinet ernaar 981.000 woningen te realiseren, waarvan twee derde betaalbaar is. Voorheen gold de oude NHG-grens van € 355.000 als maatstaf voor wat als een betaalbare koopwoning werd beschouwd. Vanaf 2023 was deze grens losgekoppeld van de betaalbaarheidsgrens vanwege de aanzienlijke stijging van de NHG-grens. Echter, vanaf 1 januari 2024 wordt de huidige betaalbaarheidsgrens – in tegenstelling tot de afgelopen twee jaar – gelukkig geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Hierdoor wordt de betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000. NVM heeft zich hiervoor sterk gemaakt, omdat bouwprojecten door de huidige betaalbaarheidsgrens vaak niet rendabel zijn.

Op de hoogte blijven?

Deel je mailadres met ons en ontvang relevant woonnieuws van M2 Makelaars.

    Gratis waardebepaling