Wat is Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een hypotheekgarantieregeling in Nederland. Het biedt bescherming aan zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker in geval van financiële moeilijkheden die kunnen leiden tot problemen met de aflossing van de hypotheek. De NHG wordt doorgaans geassocieerd met een lagere hypotheekrente, omdat het risico voor kredietverstrekkers hierdoor kleiner wordt.

Belangrijke kenmerken van NHG zijn onder meer:

Financiële bescherming:
Als jij als huiseigenaar in financiële problemen komt, zoals werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, en niet in staat bent de hypotheeklasten te voldoen, komt NHG te hulp. In bepaalde situaties kan NHG een deel van de uitstaande hypotheekschuld dekken.

Risicoreductie voor kredietverstrekkers:
Kredietverstrekkers zijn meer bereid hypotheken met NHG te verstrekken omdat dit hun risico verlaagt. Bij executie kan het NHG-fonds de kredietverstrekker een deel van zijn verliezen vergoeden.

Criteria om in aanmerking te komen:
Om voor NHG in aanmerking te komen, moet jouw hypotheekbedrag binnen een bepaalde grens liggen en moet de woning aan bepaalde criteria voldoen. Voor 2024 is dat een koopprijs van EUR 435.000,00 en als er wordt geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen kan dit stijgen naar EUR 461.100,00. Er wordt ook rekening gehouden met jouw inkomen en de financiële situatie van de kredietnemer.

Kosten:
Je betaalt een eenmalige premie (0,6% van de hypotheekhoogte) om gebruik te kunnen maken van de NHG-dekking.

NHG is bedoeld om het eigenwoningbezit toegankelijker en financieel zekerder te maken voor particulieren in Nederland. Het biedt een vangnet voor zowel kredietnemers als kredietverstrekkers en draagt bij aan de stabiliteit van de huizenmarkt.

Op de hoogte blijven?

Deel je mailadres met ons en ontvang relevant woonnieuws van M2 Makelaars.

    Gratis waardebepaling