Wat gebeurt er nadat mijn woning mondeling verkocht is?

Hoera! Je hebt een bod geaccepteerd, dus er is een koper gevonden voor je woning! Wat zijn de volgende stappen? Laten we beginnen met je enthousiasme een beetje te temperen: hoewel we nu overeenstemming hebben met een ‘koper’, is er nog geen sprake van een overeenkomst. Lees verder wat er nu allemaal gaat gebeuren om wel een overeenkomst tot stand te brengen.

Als er overeenstemming met een koper is bereikt, betekent het dat we met een kandidaat afspraken hebben gemaakt over de koopprijs, de datum waarop het eigendom van de woning door de notaris wordt overgedragen en aanvullende voorwaarden zoals het verkrijgen van een financiering of het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring.

 

Vroeger, om precies te zijn voor 2004, had je een wettelijk bindende overeenkomst als dat alleen mondeling was vastgelegd. In dat jaar zijn twee aanvullende vereisten voor een overeenkomst wettelijk verplicht gesteld: de schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd.

 

Schriftelijkheidsvereiste

Sinds dat jaar is er pas sprake van een wettelijk bindende overeenkomst als alle afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door alle betrokken partijen.

Omdat ‘schriftelijk’ ook gelezen kan worden als bijvoorbeeld een bevestiging per mail, zijn er sinds die tijd diverse rechtszaken geweest om te bepalen wat ‘schriftelijk’ precies inhoudt. Inmiddels is het door die rechtszaken duidelijk: er is pas sprake van een schriftelijke overeenkomst als het een koopcontract betreft was door zowel koper als verkoper is ondertekend.

Dit betekent in de praktijd dus dat zowel een koper als verkoper zich na een mondelinge overeenkomst kan terugtrekken zo lang deze overeenstemming nog niet is vastgelegd in een koopakte én deze koopakte is ondertekend. Wil één van de twee partijen zich terugtrekken vóór het ondertekenen, dan is daarvoor ook geen reden of verklaring nodig. Ook hoeft het terugtrekken niet schriftelijk te gebeuren, dit mag ook per mail, app of telefoon.

Pas nadat de koopakte getekend is, heb je dus een bindende overeenkomst.

 

Bedenktijd

Als er een koopcontract getekend is, heb je dus een bindende overeenkomst. De verkoper is vanaf nu volledig gebonden aan de inhoud van de koopovereenkomst en kan zich niet meer terugtrekken.

De koper heeft nog wel die mogelijkheid. Dat heet de wettelijke bedenktijd. Deze is alleen van toepassing als de koper een natuurlijk persoon is (dus niet als een bedrijf als koper in de koopakte staat) en als het een voor wonen bestemd onroerend goed is. Koop je als particulier een garagebox? Dan is de bedenktijd dus niet van toepassing.

De bedenktijd duurt drie dagen en gaat in om 12.00 uur ’s nachts op de dag van ondertekening.

Er zijn nog wel wat aanvullende regels bij deze bedenktijd. Van de drie dagen moeten er namelijk minimaal twee werkdagen zijn. En de bedenktijd mag niet eindigen op een weekend- of feestdag. In dat geval schuift de bedenktijd door tot de eerste werkdag en eindigt hij om 12.00 uur ’s nachts op die eerstvolgende werkdag.

In de praktijk kan de bedenktijd dus een paar dagen langer zijn dan drie dagen.

 

Is de bedenktijd verstreken? Dan is de verkoop officieel en zijn alle partijen wettelijk gebonden aan de inhoud van de overeenkomst. Het kan wel zijn dat in de koopovereenkomst zogenaamde ‘ontbindende voorwaarden’ zijn opgenomen. Lees in dit artikel alles over de ontbindende voorwaardes.

 

Als de ontbindende voorwaardes zijn verstreken is de koop helemaal rond. De notaris kan aan de slag met een concept van de akte van levering. Dit is de akte waarmee het eigendom van de woning van jou wordt overgedragen aan de koper.

 

Tot het moment dat de woning zal worden overgedragen aan de koper kun je jouw energieleverancier alvast op de hoogte brengen van je voorgenomen verhuizing, je verzekeringsmaatschappij informeren en de verhuizing van je post voorbereiden. Nadat de woning is overgedragen kun je je ook uitschrijven bij de gemeente en inschrijven op je nieuwe adres.

Extra:

Voor de overdracht zul je natuurlijk wel moeten verhuizen. M2 Makelaars heeft voor haar klanten een aantal handige verhuiswagens klaar staan die je kosteloos mag gebruiken! Reserveer wel vooraf zodat je zeker weet dat een kar voor je klaar staat. De wagens mogen met een ‘normaal’ rijbewijs B getrokken worden. Ze zijn afsluitbaar en waterdicht. De afmeting is 1,80 meter x 1,50 meter x 3.00 meter (HxBxD). Je kunt er dus lekker veel in kwijt!

Op de hoogte blijven?

Deel je mailadres met ons en ontvang relevant woonnieuws van M2 Makelaars.

    Gratis waardebepaling