Inwerkingtreding Huisvestingsverordening Middelburg 2024

Sinds 9 november 2023 heeft Middelburg een huisvestingsverordening vastgesteld welke per 1 januari 2024 in werking gaat. In deze regels staat wat je wel en niet mag doen als je je huis wilt verbouwen, samenvoegen of voor iets anders wilt gebruiken. Graag leggen we deze regels aan je uit. Tevens zijn al deze regels te vinden in de huisvestingsverordening van de Gemeente Middelburg 2023.

Welke regels gelden er als je iets aan je huis wilt veranderen volgens de huisvestingsverordening?

Wanneer je overweegt veranderingen aan te brengen in het gebruik van je woning, zoals het niet langer permanent bewonen, sloop zonder wederopbouw, verhuur aan kamergenoten, het omvormen tot afzonderlijke woonruimten of het samenvoegen van panden, dien je daarvoor de juiste vergunningen aan te vragen. Een onttrekkingsvergunning is vereist als je je huis voor andere doeleinden dan permanent wonen wilt gebruiken, zoals bij samenvoeging van panden. Ook als je overweegt je woning te slopen zonder de intentie om het opnieuw op te bouwen, is een vergunning noodzakelijk. Daarnaast geldt dit ook voor situaties waarin je je woning wilt verhuren aan kamergenoten, het wilt omvormen tot meerdere afzonderlijke woonruimten, of woningen wilt samenvoegen. Deze vergunningen zijn van belang om te waarborgen dat de voorgestelde veranderingen voldoen aan stedelijke planning en bouwvoorschriften, en om de leefbaarheid in het gebied te handhaven.

 

Geldt dit voor alle woningen binnen de gemeente?

Niet elke woning in gemeente Middelburg valt onder deze regels. Alleen de volgende wijken hebben te maken met deze verordening:

(Alle plaatsen laten linken naar de betreffende wijkpagina op onze site, voor zover die natuurlijk aanwezig is!)

 • Arnemuiden (tot een WOZ-waarde van €300.000,-)
 • Binnenstad (tot een WOZ-waarde van €300.000,-)
 • Brigdamme (tot een WOZ-waarde van €355.000,-)
 • Dauwendaele (tot een WOZ-waarde van €245.000,-)
 • Griffioen (tot een WOZ-waarde van €300.000,-)
 • Klarenbeek (tot een WOZ-waarde van €300.000,-)
 • Middelburg Zuid (tot een WOZ-waarde van €300.000,-)
 • Mortiere (tot een WOZ-waarde van €355.000,-)
 • Nieuw- en Sint Joosland (tot een WOZ-waarde van €245.000,-)
 • Nieuw Middelburg (tot een WOZ-waarde van €245.000,-)
 • Stromenwijk / ‘t Zand (tot een WOZ-waarde van €245.000,-)
 • Sint Laurens (tot een WOZ-waarde van €300.000,-)
 • Veersepoort (tot een WOZ-waarde van €355.000,-)

 

Extra dingen waar je op moet letten:

Wanneer je overweegt aanpassingen aan je huis aan te brengen, zoals een wijziging in de functie door middel van klussen, is het belangrijk om te weten welke vergunningen vereist zijn. Voor dergelijke bouwwerkzaamheden heb je een omgevingsvergunning nodig, die je kunt aanvragen via www.omgevingsloket.nl. Daarnaast, als je plannen hebt om iets te slopen, is het noodzakelijk om een aparte sloopvergunning aan te vragen.

 

Bij het verhuren van kamers aan vier of meer mensen in je huis, moet je mogelijk een gebruiksmelding doen conform de brandveiligheidsregels. Voor gedetailleerde informatie en verdere stappen kun je terecht op www.omgevingsloket.nl.

 

Als je zulke veranderingen aan je (toekomstige) woning overweegt, is het handig om deze informatie mee te nemen. Voor meer details kun je kijken op:

 

www.middelburg.nl/huisvestingsverordening

www.middelburg.nl/bouwen-en-verbouwen

www.middelburg.nl/vergunningen-en-ontheffing

Op de hoogte blijven?

Deel je mailadres met ons en ontvang relevant woonnieuws van M2 Makelaars.

  Gratis waardebepaling