Dubbele woonlasten garantie

Waarom dubbele woonlasten garantie?

Zolang de eigen woning nog niet is verkocht durven veel kopers de stap naar een nieuwe woning niet te zetten. Begrijpelijk, de lasten voor twee woningen zijn voor veel mensen moeilijk te dragen. Als de verkoop van de eigen woning langer duurt dan gedacht heeft dit grote consequenties. Een situatie die op dat moment niet gemakkelijk meer op te lossen is.

Koopt u met dubbele woonlasten garantie dan heeft u dit risico voor een afgesproken periode (1 of 2 jaar) gedekt. Hierdoor koopt u nu uw nieuwe woning en bent u, in het geval van dubbele lasten, zeker van een maandelijkse compensatie.


Het garantiebedrag staat vooraf vast

Met dubbele woonlasten garantie worden de dubbele woonlasten gecompenseerd op basis van een vast percentage. Namelijk 2,5% van de koopsom van de nieuwe woning. Het garantiebedrag staat dus vooraf vast: 2,5% voor 1 jaar, 5% voor 2 jaar. Zo weten koper en verkoper dus altijd vooraf waar zij aan toe zijn. Hoe dit financieel uitpakt voor de verkoper kunt u hier berekenen. Bent u koper? Bereken dan hier uw garantiebedrag.

Hoe regelt u dubbele woonlasten garantie?

Tijdens de (prijs)onderhandelingen over de nieuwe woning wordt afgesproken of er dubbele woonlasten garantie geldt. Wordt dubbele woonlasten garantie door verkoper en koper overeengekomen dan legt de makelaar dit vast in de koopovereenkomst. Hierna wordt alles door de makelaar en notaris geregeld.

Wat gebeurt er nadat u dubbele woonlasten garantie bent overeengekomen?

Nadat de koopovereenkomst door de koper en verkoper is getekend is het wachten op de overdracht van het huis (ook wel levering genoemd) De koper heeft in deze periode de tijd om de 'oude' woning te verkopen. Is de 'oude' woning voor de overdracht niet verkocht dan zal de dubbele woonlasten garantie in werking treden:

- Uw notaris houdt het garantiebedrag (2,5% of 5% van de koopsom) bij de overdracht in op de koopsom.
- Het garantiebedrag gaat in depot bij de centrale depotnotaris. Uit het depot zal aan de koper maandelijks 1/12e of 1/24e (afhankelijk van de gekozen periode) deel worden uitgekeerd zolang de eigen woning niet is verkocht
- De dubbele woonlasten garantie controleert maandelijks of de woning van de koper nog niet is verkocht en geeft de depotnotaris opdracht tot uitbetaling.
- Wanneer de woning van de koper is verkocht wordt de eindafrekening opgemaakt.
- Het restantbedrag gaat terug naar de verkoper

Als de woning van de koper is verkocht binnen de garantietermijn gaat het restant van het depot terug naar de verkoper. Zo levert een snelle verkoop een extra voordeel voor de verkoper op.